เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ป.5

ป. 5 ( เล่ม 1 )

บทที่ 1. การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

สิ่งมีชีวิตสืบพันธ์เพื่อการดำรงพันธ์

การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืช

การสืบพันธุ์และการขยายสพันธุ์สัตว์

พฤติกรรมสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม

ความหลากหลายของพืชและสัตว์

บทที่ 2 วัสดุและสมบัติของวัสดุ

วัสดุในชีวิตประจำวัน

สมบัติของวัสดุ

สมบัติของสารในสถานะต่างๆ

 

ป. 5 ( เล่ม 2 )

บทที่ 3. แรงและความดัน

แรงทำให้เกิดอะไรได้บ้าง

ผลลัพธ์ของแรงหลายแรงเป็นอย่างไร

อากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุหรือไม่

แรงลอยตัวคืออะไร

แรงเสียดทางเป็นอย่างไร

แรงเสียดทานมีประโยชน์หรือไม่

บทที่ 4. เสียงกับการได้ยิน

เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร

เสียงมาถึงหูได้อย่างไร

-  เราได้ยินเสียงแตกต่างกันอย่างไร

บทที่ 5. น้ำ ฟ้า และดวงดาว

ปรากฏการณ์ ลม ฟ้า อากาศ

การเกิดลมปละประโยชน์ของลม

กลางวันกลางคืน

ปรากฏการณ์ขึ้น

ปรากฏการณ์ขึ้นตกของดวงดาว

Visitors: 106,269