เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ป.2

ป. 2 ( เล่ม 1 )

บทที่ 1. ชีวิตพืช และสัตว์

- มีอะไรอยู่ในเมล็ด

- เมล็ดมีชีวิตหรือไม่

- พืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโต

- สัตว์ต้องการอะไรในการดำรงค์ชีวิต

- พืชและสัตว์ตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างไร

- จำแนกพืชและสัตว์ได้อย่างไร

- พืชและสัตว์มีประโยชน์อย่างไร

บทที่ 2. ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์

- ดินที่เหมาะสำหรับปลูกพืชเป็นอย่างไร

- ปลูกพืชต้องทำอะไรบ้าง

- เรามาเลี้ยงสัตว์กันดีไหม

 

ป. 2 ( เล่ม 2 )

บทที่ 3. ชีวิตของเรา

- ร่างกายของเรามีการเจริญเติบโตขึ้นหรือไม่

- เราต้องการอะไรบ้างในการดำรงชีวิตและเติบโต

- ร่างกายมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างไร

บทที่ 4. ของเล่นและของใช้

- ของเล่นของใช้ทำจากวัสดุอะไรบ้าง

- เลือกใช้วัสดุอย่างไรจึงจะเหมาะสมและปลอดภัย

บทที่ 5. สนุนกับแม่เหล็กและไฟฟ้า

- มาสนุกกับแม่เหล็กกันเถอะ

- แรงไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร

- มารู้จักพลังงานไฟฟ้ากันเถอะ

- พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นได้หรือไม่

Visitors: 106,269