เนื้อหาวิทยาศาสตร์ป. 1

ป. 1 ( เล่ม 1 )

บทที่ 1. ยามเช้าในสวน

- รอบตัวเรามีอะไรบ้าง

- ในดินมีอะไรบ้าง

- ดินมีลักษณะอย่างไร

- ดินมีประโยชน์อย่างไร

บทที่ 2. เพื่อนรักของเรา

- สิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นอาศัยอยู่ที่ไหน

- พืช สัตว์ มีรูปร่างลักษณะอย่างไร

- จัดกลุ่ม พืช สัตว์ ในท้องถิ่นได้อย่างไร

- พืช สัตว์ ในท้องถิ่นมีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างไร

 

ป. 1 ( เล่ม 2 )

บทที่ 3. ตัวเรา

- ร่างกายของเราเป็นอย่างไร

บทที่ 4. เรารักของเล่นของใช้

- รอบตัวเรามีของเล่นของใช้อะไรบ้าง

- ของเล่นของใช้ทำจากอะไร

- มาออกแรงกันเถอะ

บทที่ 5. ท้องฟ้าแสนสวย

- ท้องฟ้าของเรา

- ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกทางไหน

- ดวงอาทิตย์มีประโยชน์อย่างไร

Visitors: 106,269