เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.5

ป. 5 ( เล่ม 1 )

บทที่ 1. จำนวนนับ

บทที่ 2. การบวก การลบ การคูณ หารจำนวนนับ

บทที่ 3. มุม

บทที่ 4. เส้นขนาน

บทที่ 5. สถิติ และ ความน่าจะเป็น เบื้องต้น

บทที่ 6. เศษส่วน

บทที่ 7. การบวก การลบ การคูณการหารเศษส่วน

 

ป. 5 ( เล่ม 2 )

บทที่ 8. ทศนิยม

บทที่ 9. การบวก การลบ การคูณทศนิยม

บทที่ 10. บทประยุกต์

บทที่ 11. รูปสี่เหลี่ยม

บทที่ 12. รูปสามเหลี่ยม

บทที่ 13. รูปวงกลม

บทที่ 14. รูปเรขาคณิต และ ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

Visitors: 106,269