เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.4

ป. 4 ( เล่ม 1 )

บทที่ 1. จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

บทที่ 2. การบวกและการลบ

บทที่ 3. เรขาคณิต

บทที่ 4. การคูณ

บทที่ 5. การหาร

บทที่ 6. สถิติ และ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

 

ป. 4 ( เล่ม 2 )

บทที่ 7. การวัด

บทที่ 8. พื้นที่

บทที่ 9. เงิน

บทที่ 10. เศษเงิน

บทที่ 11. เวลา

บทที่ 12. ทศนิยม

บทที่ 13. การบวก ลบ คูณ หารละคน

Visitors: 106,269