เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.1

ป. 1 ( เล่ม 1 )

บทที่ 1. จำนวนนับ 1-5 และ 0

บทที่ 2. จำนวนนับ 6-10

บทที่ 3. การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9

บทที่ 4. การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9

บทที่ 5. จำนวนนับ 11-20

บทที่ 6. การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20

 

ป. 1 ( เล่ม 2 )

บทที่ 7. การวัดความยาว

บทที่ 8. การชั่ง

บทที่ 9. การตวง

บทที่ 10. จำนวนนับ 21-100

บทที่ 11. การเตรียมความพร้อมทาง เรขาคณิต

บทที่ 12. เวลา

บทที่ 13. การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100

บทที่ 14. การบวกระคน

 

แนวข้อสอบมาตรฐานคณิต ป.1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.1

Visitors: 106,269